X

מקשרי A-Lok וברזים למכשור ומעבדות

מקשרי A-Lok וברזים למיכשור ומעבדות מתוצרת PARKER

סדרת מחברי צנרת, ברזים כדוריים ומחט, מסננים, אל-חוזרים וחיבורים מהירים מפלב"מ ומפליז עם שיטת עין כפולה (A-Lok) המיוצרים ברמת עיבוד גבוהה במיוחד ומתוכננים למניעת דליפות במערכות קווי לחץ גבוה ובקווי תת-לחץ (ואקום), לשימוש במפעלים לייצור כימיקלים, אנרגיה, פטרוכימיקלים, גזים, מעבדות וחדרי בקרה ועוד.

מקשרי A-Lok :

> סוגי חומרים – פלב"מ ופליז. (חומרים מיוחדים נוספים לפי הזמנה).

> לחצי עבודה – עד 700 אטמוספרות.

> הברגות – UNF , JIC, BSPT, BSPP, NPT.

> קטרים – "1/8 עד "2 ו – 6 מ"מ עד 25 מ"מ.

ברזים ושסתומים :

> ברזים כדוריים דו-דרכיים ותלת-דרכיים לנוזלים ולגזים עם אפשרויות חיבור שונות. אינצ'י / מ"מ, ללחצי עבודה עד 1380 אטמוספרות. טמפ': מ 54˚C- עד 649˚C .

> ברזי מחט לסגירה, ויסות ובקרת זרימה לפעולה תקינה בתנאי עבודה קשים, עם אפשרויות חיבור אינצ'י / מ"מ, ללחצי עבודה עד 1380 אטמוספרות.

> ברזים מיקרומטרים עם כיוונון עדין לזרימות מדוייקות, עם מגוון ידיות וחיבורים .

> שסתומי אל-חזור לבקרת זרימה חד כיוונית בקווי לחץ, מפלב"מ ופליז, ללחצי עבודה עד 1035 אטמוספרות במגוון חיבורים.

> מסננים להגנה נוספת בקווי זרימה של אביזרי מדידה ובקרה, ללחצי עבודה עד 1035 אטמוספרות, במגוון חיבורים.

> פורקי לחץ מפלב"מ לקווי לחץ גבוה, עד 8000psi (בזמן פריקה), עם 8 סוגי קפיצים.

> מיכלי דגימה לאחסון והולכת גזים ונוזלים.

> סעפות עם שתיים, שלוש או חמש יציאות, עם אפשרות הרכבה ישירה של משדרי לחץ או על ידי צנרת.

> Veriflo – ברזים ושסתומים לנוזלים ולגזים (High Purity).

> חיבורים מהירים המיועדים לקווי ייצור ובקרת תהליכים, המיוצרים ברמת דיוק גבוהה מפלב"מ או פליז עם סוגי חיבור שונים.

מקשרי A-Lok וברזים למכשור ומעבדות
מקשרי A-Lok וברזים למכשור ומעבדות