X

חיבורים מהירים, בנדים

חיבורים מהירים

במלאי החברה מגוון רחב של חיבורים מהירים מתוצרת Parker, Pioneer להידראוליקה ופניאומטיקה מחומרים שונים ללחצים נמוכים וגבוהים לענף התעשייה, החקלאות, תחבורה, פלסטיק, עבודות עפר, כימיקליים, ענף ההיי-טק ועוד.

> חיבורים מהירים להידראוליקה ופניאומטיקה – לנוזלים ולגזים.

> סוגי חומרים – פלדה, פלב"מ (316 ,303), פליז, פלסטיק.

> לחצי עבודה – עד 1500 אטמוספרות.

> שיטות אטימה – ג'ולה / שפיץ / שטוח.

> סוגי הברגות – NPT, UNF, BSP, MM .

> חיבורים מהירים לג'קים הידראולים.

> חיבורים מהירים לוואקום.

> חיבורים מהירים עם שסתום / ללא שסתום (מעבר מלא) .

> חיבורים מהירים למיכשור ומעבדות עם רמת דיוק גבוהה.

> חיבורים מהירים לנקודות בדיקה / ביקורת.

בנדים

> בנדים מתוצרת IDEAL ארה"ב עם בורג פלדה או נירוסטה ברוחבים שונים.

> בנדים מתוצרת OETIKER גרמניה מפלדה ונירוסטה עם אוזן אחת או שתיים להידוק עם צבת.

חיבורים מהירים, בנדים
חיבורים מהירים, בנדים

תפריט נגישות