X

מכונות לחיצה/חיתוך/כיפוף

מכונות לחיצה / חיתוך / כיפוף / ניקוי

> מכונות לחיצה לצנרת הידראולית גמישה עד "2.

> מכונות לחיצה לצנרת ניילון Parflex.

> מכונות חיתוך לצנרת גומי משוריין.

> מכונות לקילוף פנימי וחיצוני לצנרת גומי.

> מכשירי כיפוף והפשלה ידניים לצינורות פלדה ופלב"מ.

מכונות לחיצה/חיתוך/כיפוף
מכונות לחיצה/חיתוך/כיפוף