X

מסננים ואביזרי מיכל

מסננים ואביזרי מיכל מתוצרת – PARKER, UCC, RACOR, WILKERSON

פילטרים הידראולים :

> פילטרים למערכות הידראוליות ללחץ גבוה (in-line).

> פילטרים למערכות הידראוליות ללחצים נמוכים (return).

> פילטרים ליניקה (suction).

> פילטרים הידראולים כפולים ללחצים שונים (duplex).

> פילטרים ואלמנטים הידראולים מתברגים (spin-on).

> פילטרים שתולים על מיכל (tank-top).

> פילטרים ומפרידי דלק/מים מתוצרת RACOR למערכות הידראוליות, לאויר, דלק, שמן..

> אביזרי WILKERSON – פילטרים, מייבשים, מפרידי נוזלים, יחידות אויר, וסתים ועוד.

> מכשירי מעקב / מדידה רמת זיהום שמן במערכות הידראוליות.

פילטרים – BALSTON :

> פילטרים למערכות אויר, גזים, קיטור, נוזלים.

> פילטרים ומייבשים לאויר דחוס.

> פילטרים לגז טבעי.

> פילטרים לתעשיית המזון (FDA).

אביזרי מיכל – PARKER / UCC :

> פילטרים ליניקה טבולים בתוך מיכל.

> פתחי מילוי ונשם למערכות שמן ודלק.

> מדי גובה וטמפרטורה.

> שעוני לחץ (גליצרין).

> משדרי לחץ.

מסננים ואביזרי מיכל
מסננים ואביזרי מיכל